Att hantera konflikter, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av olika handlingsalternativ för att hantera konflikter i arbetslivet. Du får möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för konflikters innebörd och konsekvenser i olika organisationer. Kursen behandlar såväl gruppdynamiska som individuella aspekter till exempel rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Övrigt
Kursen ingår även som en delkurs inom Arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1628

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1029