Beställningsfilm, 30 hp

Kursen utvecklar dina färdigheter i att producera beställningsfilm. Beställningsfilm används alltmer av myndigheter, företag och organisationer för att kommunicera. Det kan vara för att informera, instruera, utbilda, uppmana eller berätta. Kursen ger grundläggande kunskap om och övning i några tekniker som är särskilt viktiga för film som kommunikation. Övning ges i att arbeta grundligt och metodiskt med att producera förslag på lösningar på olika slags kommunikationsproblem. Kursen avslutas med ett filmprojekt som utformas som ett beställningsjobb.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1319

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1625