Bioinformatik och systembiologiska metoder, 7,5 hp

Kursen behandlar olika tekniker för att analysera molekylära OMIC-profiler (transkriptomik - microarray, nästa generations sekvensering; metabolomik - GC-MS; proteomik - MS-och antikroppsmedierade tekniker).
Kursen innehåller programmering (R, programmering statistiska analyser) för att tillämpas med olika metoder (endimensionella och multivariata) för biomarköranalys.
Resultaten kommer att analyseras med hjälp av information från olika molekylärbiologiska databaser. Flera statistiska begrepp liksom statistisk testning, multipel testning samt andra koncept av statistisk analys kommer att presenteras.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Molekylärbiologi och genetik, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5305

Förkunskapskrav: Molekylärbiologi och genetik, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5605