Biologisk innovation, 7,5 hp

Det finns många olösta behov och utmaningar i samhället där biologiska lösningar kan bidra till nya produkter och hjälpa oss att förstå problem bättre. Kursen är inriktad på metoder för att identifiera möjligheter inom naturvetenskapligt nyskapande samt vad man behöver ta hänsyn till för att lyckas nyttiggöra biologi i samhälle och näringsliv. Under kursen introduceras olika aspekter av innovationsprocessen och vikten av experimentell design för att stärka den vetenskapliga grunden till biologisk innovation.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 hp i biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5304

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 22,5 hp i biologi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5604