Biologisk kriminalteknik, 7,5 hp

I kursen kommer biologiska aspekter av kriminalteknik att tas upp. De metoder som används för att identifiera och utvärdera biologiska material såsom mänsko-, djur- eller växtrester, och DNA-spår kommer att tas upp i kursen. Kursen tar även upp hur biologiska material kan användas som bevis och tolkas ur ett vetenskapligt perspektiv.

Vidare diskuteras grundläggande fysiologi, och grundläggande genetisk variation, med betoning på metoder för olika tillämpningar. Under kursen kommer studenten att tränas i laboratoriekunskaper som är viktiga för tolkning och analys av biologiskt material.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i biologi/kemi där 22,5 hp i biologi ingår varav 10 hp i cellbiologi, 7,5 hp i fysiologi och 2,5 hp från Mekanistisk toxikologi, 7,5 hp (alternativt 2,5 hp från Doping, narkotika och forensiska analyser, 7,5 hp).

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5306

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 60 hp i biologi/kemi där 22,5 hp i biologi ingår varav 10 hp i cellbiologi, 7,5 hp i fysiologi och 2,5 hp från Mekanistisk toxikologi, 7,5 hp (alternativt 2,5 hp från Doping, narkotika och forensiska analyser, 7,5 hp).

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5606