Biologisk kriminalteknik, 7,5 hp

Under kursen i biologisk kriminalteknik kommer studenterna att få kunskap om vetenskaplig metodik och analysmetoder för att i ett vetenskpligt kontext kunna studera och utvärdera biologiska material såsom mänsko-, djur- eller växtrester, DNA-spår, klädfibrer eller annat material. Kursen ger studenterna förståelse för hur biologiska material kan användas som bevis och tolkas ur ett vetenskapligt perspektiv. Kursen syftar till att ge eleverna en grundläggande förståelse för vetenskapliga principer, lämplig metodik och analytiska tekniker för identifiering av blod och kroppsvätskor, DNA, patologi och andra former av potentiella biologiska bevis.

Vidare diskuteras grundläggande fysiologi, arv och reglering av gener i organismer och populationer samt grundläggande genetisk variation, med betoning på metoder för tillämpning av genetiska principer på människor eller annat biologiskt material. Under kursen kommer studenten att tränas i laboratoriekunskaper som är viktiga för tolkning och analys av biologiskt material.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i biologi/kemi där 22,5 hp i biologi ska ingå varav 10 hp i cellbiologi, 7,5 hp i fysiologi och 2,5 hp i Mekanistisk toxikologi, 7,5 hp (alternativt 2,5 hp i Doping, narkotika och forensisk analys, 7,5 hp).

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5004