Biologiska modellsystem, 7,5 hp

En översikt ges över de olika modellsystemen som används inom livsvetenskap, vidare beskrivs hur de har bidragit till vår förståelse av biologi. Detta inkluderar mikrobiella modeller (bakterier, jäst), djurmodeller (Caenorhabditis elegans, bananfluga, zebrafisk, kyckling, mus, råtta), växtmodeller (Arabidopsis) och in vitro experimentella modeller (cellkulturer, organoider, stamceller). För- och nackdelarna med de olika modellerna kommer att belysas. Vidare kommer de typer av biologiska frågeställningar som kan studeras och de metoder som används med varje modellsystem att diskuteras. De etiska reglerna för användning av försöksdjur och genetiskt modifierade organismer (GMO) kommer att introduceras. Kursen innehåller också ett praktiskt moment med att använda och demonstrera utvalda modeller.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp i biologi där 15 hp cellbiologi och 7,5 hp fysiologi ingår. Samt ytterligare 30 hp i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5609