Biopsykosocial kriminologi, 7,5 hp

Kan våra gener, vår hjärna eller till och med vår vilopuls påverka vår risk att begå brott? Hur kan vi med hjälp av evolutionen förstå varför män är mer våldsamma än kvinnor? Varför är tvillingar så viktiga för vår förståelse för ärftligheten av kriminalitet? Biopsykosocial kriminologi söker förklaringar till liknande frågor i biologiska, psykologiska och sociala faktorer samt i samspelet mellan dessa. Under kursen får studenterna bekanta sig med centrala begrepp och forskningsmetoder som har varit och är viktiga för förståelsen och utvecklingen av biopsykosocial kriminologi. Kursen belyser vikten av att använda flera olika perspektiv för att förbättra vår förståelse för våld och annan kriminalitet, där biologiska, psykologiska och sociala faktorer är i fokus. Slutligen lyfts eventuella juridiska konsekvenser av denna kunskap och hur kunskapen kan användas för att utveckla mer effektiva brottsförebyggande åtgärder.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3612

Anmäl dig nu