BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, 30 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för biomedicinsk laboratorievetenskap och som vill fördjupa dig inom aktuell forskning och utveckling inom området. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för forskningsprocessen. I kursen ingår planering och genomförande av ett forskningsprojekt samt en skriftlig framställning i form av ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift och att systematiskt reflektera och värdera nya fakta inom det medicinska området. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.
Övrigt:Viss undervisning ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller Biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Antal samlingar: 4 tillfällen på Campus Örebro

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7012

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller Biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7041

Anmäl dig nu