BMLV, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som behöver ytterligare fördjupning i ett specifikt område inom Biomedicinsk laboratorievetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs kursen BMLV, avancerad nivå, Tillämpad laboratoriemetodik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar i Örebro om vardera 1-3 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7608

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs kursen BMLV, avancerad nivå, Tillämpad laboratoriemetodik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar i Örebro om vardera 1-3 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7005

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs kursen BMLV, avancerad nivå, Tillämpad laboratoriemetodik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar i Örebro om vardera 1-3 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7006