BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för magnetisk resonanstomografi (MR) och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förståelse för områdena teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med en magnetkameraundersökning. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen, som alla bedrivs genom distansundervisning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7304

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7606