BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för teknik, fysik, metodik och diagnostik i samband med magnetkameraundersökningar.
Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik vid verksamhetsanpassade reflekterande moment och seminarier.
Vi diskuterar även bildframställning och kliniska indikationer, kontrastmedel samt patient- och undersökningsförberedelser. Att systematiskt reflektera och värdera ingår.
I kursen ingår skriftlig framställning i form av en kortare uppsats som ska presenteras muntligt med en poster som du själv gjort.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 tillfällen på campus Örebro om vardera 2-5 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard. Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7007

Anmäl dig nu