BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för MRT (magnetisk resonans tomografi) och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupande kunskaper om och förståelse för teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med en magnetkameraundersökningar. Du skaffar dig förmåga till fördjupad integreringen mellan teori och praktik vid verksamhetsanpassade reflekterande moment och seminarier och att kunna analysera och kvalitetssäkra protokoll. Vi diskuterar även bildframställning och optioner som spektroskopi med dess möjligheter, felkällor inom området samt patient- och undersökningsförberedelser. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även skriftlig framställning i form av en uppsats som också ska presenteras muntligt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärmedicinsk examen samt Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 4 träffar i Örebro omfattande 1-2 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard. Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7011