BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för nuklearmedicinska undersökningsmetoder och som vill öka din kunskap inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att skaffa dig ny eller fördjupad kunskap och förståelse för områdena teknik, fysik, metodik och diagnostik inom en bredd av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder, inklusive PET/CT. Efter avslutad kurs har du skaffat dig en teoretisk kunskap inom de beskrivna områdena ovan genom de olika momenten i kursen, som alla bedrivs genom distansundervisning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 1-3 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7607