BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse inom medicin som vill fördjupa dina kunskaper inom ultraljudsdiagnostik med särskild inriktning mot kärldiagnostik. Du får möjlighet att utveckla fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt vissa praktiska tillämpningar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Bb Learn. 2-4 obligatoriska på träffar på campus samt 2-4 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7307

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Bb Learn. 2-4 obligatoriska på träffar på campus samt 2-4 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7609