BMLV, Bild- och funktionsmedicin, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig grundläggande kunskaper om teknik, metodik och diagnostik för de modaliteter som förekommer inom bild- och funktionsmedicin, SPECT, PET, CT och MR.
I kursen ingår även strålskydd, lagar och säkerhetsprinciper i arbetet med radiofarmaka och viss praktisk färdighetsträning för att öva sig i att hantera radiofarmaka på ett säkert sätt.
Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7313

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7615