BMLV, Neurofysiologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskaper och färdigheter inom fysiologiska undersökningar av hjärna och nerver med elektrofysiologiska metoder. I kursen ingår teori och praktiska övningar i metoderna EEG, elektroneurografi och evoked potentials. I kursen behandlas även elektromyografi och sömnutredningar teoretiskt och viss tolkning av undersökningsresultat. Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin eller omvårdnadsvetenskap

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7014

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7312