BMLV, Ultraljud, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskaper och färdigheter inom fysiologiska undersökningar av hjärta och kärl med ultraljudsmetodik.
I kursen ingår introducerande ultraljudsfysik, praktiska övningar och viss tolkning av undersökningsresultat. Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin eller omvårdnadsvetenskap.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7013

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7311