Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions, 15 hp

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 165 hp i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 15 hp i privaträtt, 6 hp i associations- och skatterätt och 5 hp i EU-rätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3008

Förkunskapskrav: 165 hp i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 15 hp i privaträtt, 6 hp i associations- och skatterätt och 5 hp i EU-rätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3305