Coachning och handledning i arbetet, 7,5 hp

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur du på ett professionellt sätt kan stödja individers och gruppers utveckling. Coachning och handledning utgör centrala aspekter, och olika strategier och metoder för handledning och coachning kommer att belysas och diskuteras i kursen. Olika arbetslivssammanhang utgör utgångspunkt, men kursen vänder sig till alla med intresse för att arbeta med handledning och coachning inom såväl arbetsliv som utbildning eller på fritid.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt område.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1337

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt område.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1643