Data mining and business analytics, 15 hp

Varför får jag och kompisarna olika rekommendationer på Netflix, Amazon och YouTube? Vilka varor bör en affär marknadsföra under olika delar av året? Hur bygger Tesla förarlösa fordon som också kommunicerar med varandra? Vilka företag bör skatteverket granska noggrant? I kursen studeras denna typ av frågor genom hantering av stora datamängder och en introduktion till regressions- och dataanalys. Härigenom ser vi på hur samband mellan olika faktorer som rör människor, organisationer och företag kan analyseras och sedan användas som stöd för att fatta bättre beslut. Övrigt: Kursen kan sökas samma termin som Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.
Kursen överlappar med kurserna Statistik, Regressionsanalys, 7,5 hp och Statistik, Inledande matematik för statistiker, 7,5 hp.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2043

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2352

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2340