Datasäkerhet, 6 hp

Datasäkerhet handlar om hur man kan skydda datorsystem mot olika sorters attacker och intrång. Det handlar om hur man stoppar eller upptäcker skadliga programvaror som virus och maskar, och hur man förhindra obehöriga användare från att komma in i systemet och stjäla eller förstöra information eller avlyssna känslig kommunikation. Det handlar också om den mänskliga faktorn, som hur man hanterar lösenord och är aktsam på social manipulation.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Operativsystem för civilingenjörer, 4,5 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5017