Datateknik, avancerad nivå, AI-etik för ingenjörer, 3 hp

I takt med att artificiell intelligens blir vanligare, kommer de beslut som fattas genom AI-system ha en avgörande och varaktig inverkan på samhället som helhet. Det är då av yttersta vikt att de som ansvarat för utvecklingen av sådana system arbetar utifrån etiska och ansvarfulla riktlinjer. I kursen behandlar vi de teoretiska och praktiska aspekter av etik som tillämpas på AI-system genom fallstudier, praktisk tillämpning av teoretiska begrepp och öppna diskussioner.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5623