Datateknik, avancerad nivå, AI och cybersäkerhet, 3 hp

Med framstegen inom modern teknik har cybersäkerhet blivit svårt att tillhandahålla och garantera. AI kan förbättra cybersäkerheten, men kan också underminera den. I den här kursen kommer du att lära dig om de olika användningsområdena av AI för att försvara och angripa ett cybersystem, från fingeravtrycksigenkänning för att autentisera legitima användare, till fuzzing-attacker för att attackera sårbara mål.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5329

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5628