Datateknik, avancerad nivå, Distribuerad artificiell intelligens och multiagentsystem, 3 hp

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser.


Kursen introducerar Multi-Agent Systems - huvudkonceptet och teknologin för distribuerad AI. Vi kommer att diskutera hur man bygger system som kan fungera som en del av ett Multi-agent System; hur man organiserar olika intelligenta enheter, hur man använder förhandling eller auktioner för att distribuera uppgifter till autonoma agenter och många fler ämnen från Swarm Intelligence till team av intelligenta robotar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5628

Anmäl dig nu