Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning, 6 hp

Maskininlärning är en del av fältet artificiell intelligens inom datavetenskap som använder tekniker för att lära robotar eller program att utföra en specifik uppgift på ett intelligent sätt utifrån datamängder istället för att bli explicit programmerade. Det kan handla om att känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder, generera bilder och text, och mycket mera.


I den här kurser kommer vi att gå igenom några av de vanligaste algoritmerna för övervakad och oövervakad inlärning, såsom beslutsträd, k-medelvärdeskluster, och artificiella neurala nätverk. Detta kommer att ge dig grunden för att förstå och diskutera de senaste teknikerna inom maskininlärning såsom djupinlärning. Du kommer även att få lära dig metoder för analys och bearbetning av data, tekniker för utvärdering av färdigtränade modeller, samt praktiska rekommendationer för tillämpning av maskininlärningsalgoritmer för både klassificering och prediktion på verkliga problem.

Kursen innehåller även en litteraturstudie som kommer ge dig en inblick i den senaste forskingen inom maskininlärning, samt ett praktiskt klassificeringsproblem som kommer ge dig praktisk erfarenhet av att använda maskininlärning.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5630

Anmäl dig nu