Datateknik, avancerad nivå, Naturlig språkbehandling, 3 hp

Naturlig språkbehandling (NLP) är ett delområde av artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer bearbetar mänskligt språk. Denna kurs ger eleverna kunskap om tillämpningar, liksom vanliga NLP-problem och de senaste metoderna för att lösa dem. Syftet med denna kurs är att få expertkunskap om tillämpningen av neurala nätverk och djupa inlärningsmetoder inom NLP.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5624