Datorkommunikation och nät, 7,5 hp

Kursen behandlar protokoll och tekniker på Internet, från grundläggande länkprotokoll till applikationsprotokoll såsom HTTP. Kursen tar även upp mer teoretiska analyser av problem, t.ex. tidsfördröjningar på Internet, och ger kännedom om lokala och moderna trådlösa nät. Laborationsdelen i kursen behandlar socketbaserad nätprogrammering, klient-/serversystem och undersökning av paket med Wireshark.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5316