Det svenska samhällets geografi, 7,5 hp

Kursen ger dig möjlighet att utveckla grundläggande kunskap om det svenska samhällets historiska, sociala, ekonomiska och befolkningsmässiga utveckling i ett geografiskt perspektiv. I kursen behandlas aktuella frågor kring befolkningsförändringar, rörlighet, mobilitet, migration, segregation, näringsliv, och rumslig planering i det svenska samhället.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1014

Anmäl dig nu