Differentialekvationer, 7,5 hp

Kursen behandlar existens och entydighet av lösningar till ordinära och partiella differentialekvationer, samt metoder för att lösa dem.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Matematisk modellering och problemlösning, 6 högskolepoäng och Komplex analys, 6 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5643

Förkunskapskrav: Matematisk modellering och problemlösning, 6 högskolepoäng och Komplex analys, 6 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5045