Digital bildbehandling och datorseende, 7,5 hp

Digital bildbehandling har många användningar: förbättra och förändra foton eller videofilmer, analysera medicinska bilder från t ex röntgen- och PET/CT-undersökningar, eller få en robot utrustad med videokameror att känna igen olika föremål eller hinder. Den här kursen tar upp olika tekniker för att bearbeta digitala bilder, som olika sorters filtrering för att göra bilder skarpare eller mjukare, segmentering för att känna igen ytor med en viss färg, och metoder för att känna igen olika former. Kursen innehåller både teoretiska genomgångar och praktiska övningar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Digital signalbehandling för civilingenjörer, 6 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5325