Dirigering för orkester- och kammarmusiker, 7,5 hp

Spelar du ett orkesterinstrument och vill kunna något om dirigering också? Kanske är du körledare och vill utveckla din orkesterledningsförmåga? Eller kanske en kompositör eller arrangör som vill kunna leda sina egna verk? Eller har du någon annan musikalisk bakgrund och är rent allmänt nyfiken på orkesterdirigering? Då ger dig denna kurs verktyg för att utveckla ditt eget ensembleledarskap. Den fokuserar på metoder för partituranalys, repetitionsmetodik och gestik samt ledarskap och instrumentkännedom.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz och Pop II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4330

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz och Pop II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4633