Doping, narkotika och forensiska analyser, 7,5 hp

Kursen ger en möjlighet att utveckla kunskaper om doping och olika narkotiska missbrukssubstanser, fysiologiskmolekylära mekanismer av deras verkan på människokroppen samt analyser för att upptäcka doping/narkotika och deras effekter på cellnivå. Kursen tar också upp aspekter av toxikologi och cellsignalering.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 10 hp sammanlagt från Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp och Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp. Samt delkursen Humanfysiologi, Praktiska moment, del 1 av 2, 1 hp från Fysiologi, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5610

Anmäl dig nu