Ekologi, 7,5 hp

Inom ekologi studerar vi hur människor, organismer, populationer och ekosystem samverkar för att tillsammans bilda en fungerande livsmiljö. Detta för att ge en förståelse för och kunskap om hur vi kan lösa flera av vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat.
Kursen kommer att illustrera hur ekologer studerar växt- och djurarter i förhållande till varandra och undersöker hur yttre faktorer, som exempelvis mänsklig aktivitet, kan påverka naturliga processer. Ett exempel är ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser.
Ekologikursen handlar också om hur naturen hänger ihop och innefattar studier om allt levande som växter, djur, populationer och deras samhällen och andra faktorer som klimat, cirkulation och lagring av ämnen. Effekter på bevarande, livsmiljöhantering och restaurering kommer också att diskuteras inom kursen.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5300

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5600