Elementär algebra, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i algebra, kombinatorik och komplexa tal.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5647

Anmäl dig nu