En introduktion till Bibeln och dess litterära genrer, 7,5 hp

Bibeln har stor betydelse som helig skrift men i kursen studeras den som litteratur med ett särskilt fokus på centrala genrer.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1453

Anmäl dig nu