Ensemble, inriktning Jazz och Pop I, 7,5 hp

Kursen låter dig spela med andra i ensembleform inom jazz- och populärmusikfältet. Repertoaren görs upp i samråd med undervisande lärare, och anpassas och utformas gemensamt för gruppen. Ni får även arbeta med sådant som samspel, timing och musikalisk kommunikation.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion I, 30 högskolepoäng, 15 högskolepoäng från Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng eller Musikvetenskap, Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4315

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion I, 30 högskolepoäng, 15 högskolepoäng från Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng eller Musikvetenskap, Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4618

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion I, 30 högskolepoäng, 15 högskolepoäng från Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng eller Musikvetenskap, Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4617