Ensemble inriktning Jazz och Pop II, 7,5 hp

Kursen låter dig ytterligare fördjupas som ensemblemusiker inom jazz- och popfältet, med möjlighet att anpassa repertoar efter gruppens förutsättningar. Ni får även arbeta med sådant som samspel, improvisation och musikaliskt ledarskap.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Ensemble inriktning Jazz och Pop I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4321

Förkunskapskrav: Ensemble inriktning Jazz och Pop I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4318