Enumerativ kombinatorik, 7,5 hp

Kursen behandlar kombinatoriska talföljder och metoder, med fokus på summor, rekursion och genererande funktioner.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kombinatorik, 6 högskolepoäng, Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng och Komplex analys, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5629

Anmäl dig nu