Envariabelanalys I, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i differentialkalkyl i en variabel.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c (områdesbehörighet A8)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5633

Anmäl dig nu