Evolution och biodiversitet, 7,5 hp

Kursen introducerar biologi med fokus på evolution, biologisk mångfald och ekosystem för att ge en överblick över den biologiska mångfald som ligger till grund för alla biologiska system. Detta ger grunden för att förstå ursprunget till biologisk variation. En introduktion till laboratoriesäkerhet och grundläggande laboratorietekniker ingår. Dessutom ingår ett kommunikationsmoment som fokuserar på muntlig presentation riktad till både akademi och allmänhet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5602

Anmäl dig nu