Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 hp

Kursen behandlar några av de viktigaste artiklarna inom beräkningsmatematik samt till dessa en relevant historisk bakgrund. I kursen presenteras även några helt nya forskningsresultat av inbjudna föreläsare eller genom nyligen publicerade artiklar.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Beräkningsmatematik II, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5341

Förkunskapskrav: Beräkningsmatematik II, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5645