Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen omfattar finansiella marknader och statistik, riskpreferenser och kapitalallokering, optimala portföljer, jämviktsmodeller för prissättning av tillgångar, utvidgningar som intertemporala konsumtionsval, humankapital och likviditet, arbitragefri tillgångsprissättning och multifaktormodeller, empiriska skattningar och test, värdering av aktier och obligationer, effektiva marknader, beteendebias och portföljriskhantering.
Övrigt:Kursen överlappar med Företagsekonomi, avancerad nivå, Riskhantering, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sammanlagt 9 hp från Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Företagsekonomi , Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp.
Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp samt Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt Grundläggande statistik, 15 hp samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2021

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Sammanlagt 9 hp från Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Företagsekonomi , Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp.
Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp samt Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt Grundläggande statistik, 15 hp samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2321