Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå, 7,5 hp

Här får du en introduktion till företags sociala och miljömässiga ansvar (CSR) och hur det har vuxit fram i näringslivet de senaste åren. Kursen handlar också om hur man kan förstå företagsetik och hur företag arbetar med etik. Också företags "stakeholder management" tas upp; till exempel hur företag kan manövrera genom kriser och utmaningar för att leva upp till intressenters förväntningar. Vidare diskuteras hur företag kan arbeta strategiskt med hållbarhet som en del av sin affärsmodell och sitt finansiella värdeskapande. Du får också en introduktion till företagsetiska teorier som stärker din förmåga att argumentera om rätt och fel i näringslivet. Ett antal företag medverkar i kursen och du kommer arbeta interaktivt med dilemmaövningar och praktikfall.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2021

Anmäl dig nu