Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå, 15 hp

Kalkyler är viktiga i alla verksamheter där man behöver få en uppfattning av de ekonomiska konsekvenserna av olika beslut. Eftersom modernt företagande innebär såväl kort- som långsiktigt (strategiskt) beslutsfattande avseende kunder, produkter och affärsprocesser är det viktigt att kalkylsystemen är flexibla och kan tillgodose många olika sorters informationsbehov. Syftet med denna kurs är att ge kunskap om principer och metoder för att utveckla företags affärssystem så att de kan möta dessa högt ställda krav. Med avstamp i ekonomisk teori analyseras även hur kalkylrapporterna konkret bör vara utformade för att passa enskilda beslut om t.ex. prissättning, produktutveckling och marknadsinvesteringar. Kursen har en tydlig praktisk koppling. Exempelvis behandlas hela processen alltifrån en inledande behovsanalys till ett implementerat datorstött informationssystem. Under kursen används också genomgående faktiska fallföretag som analysobjekt. Övrigt: Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2018

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2318