Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen har en tydlig yrkeskoppling och syftar till att ge fördjupad kunskap om controllerns olika roller och funktioner i såväl organisationer som i samhället i stort. Sådan kunskap handlar bland annat om att lära sig mer om vad som krävs för att med ekonomisk information och styrmodeller aktivt leda verksamhetsutveckling och förändringsprocesser. För att uppnå sådan kunskap och kompetens inleds kursen med en genomgång av hur controllerrollen utvecklats och förändrats över tid. Därefter behandlas de krav och förväntningar som samhället och organisationer ställer på controllern, hur dessa krav tolkas och formuleras av individen och de svårigheter och möjligheter som denne därigenom ställs inför i arbetet med att utveckla, kommunicera, problematisera, och lösa problem i verksamheter.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2020

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2320