Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp

Kursen syftar till att ge en breddad och fördjupad kunskap om ekonomistyrningens innehåll, funktion och villkor. Detta sker genom att bland annat diskutera de möjligheter och begränsningar som är förknippade med att med ekonomisk information påverka individers attityder och beteende i organisationer. Vidare sker det genom att diskutera olika tekniker som används som grund för beslutsfattande och ansvarsutkrävande i organisationer. Som underlag för sådana diskussioner behandlas också olika forskningsinriktningar inom ekonomistyrning.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2612

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2012