Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp

Denna kurs bygger vidare och fördjupar de kunskaper du fick i den första grundkursen och består av fyra delkurser. Den första delkursen, Teori och modellering, ger dig en verktygslåda inför kommande arbete med utredningar, en förståelse för hur du ska kunna tolka forskning och en grund inför kommande uppsatser. I den andra delkursen, Organisation, lär du dig hur vi historiskt har sett på organisationer och relaterar detta till hur olika perspektiv påverkar hur vi idag ser på och hanterar organisationer. Här får ett etiskt perspektiv en betydande roll. I delkursen Finansiell planering får du förståelse för hur externa lönsamhetskrav slår igenom i olika planerings- och analysmodeller som används i den interna planeringen. I den sista delkursen, om Marknadsföring, får du inblick i produktutvecklingsprocessen, från att ta fram en idé till lansering av produkten.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp från Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp eller 15 hp från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2604

Förkunskapskrav: 15 hp från Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp eller 15 hp från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2004

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 15 hp från Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp eller 15 hp från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2003