Företagsekonomi, Global marknadsföring, 7,5 hp

Kursen behandlar i huvudsak internationella marknadsföringsfrågor i relativt stora företag. Centrala frågor i kursen är val av exportmarknader, olika etableringsstrategier och etableringssätt, omvärldsanalys och strategiska möjligheter, analys av internationell konkurrens och konkurrensfördelar samt marknadsföring i allians med internationella affärspartners.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2005

Anmäl dig nu