Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå, 7,5 hp

Chain of custody, transparenta försörjningskedjor, hållbart inköp och cirkulär ekonomi. Det får du lära dig om i den här kursen som bygger på en idé om att närma sig hållbarhetsproblematiken i försörjningssystem från två håll: Dels från köparen sida - inköpsperspektivet, dels från säljarens sida - försörjningsperspektivet. Hållbarhetsproblematiken är ofta densamma på båda dessa sidor, men lösningarna och sätten att hantera den på kan skilja sig åt även om syftet att skapa hållbara försörjningssystem är gemensamt. Genom att kontrastera dessa sidor får du en god förståelse för hållbarhetsproblematiken och kunskaper som är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden. Kursen ges i nära samarbete med företag som presenterar verkliga fall och ger gästföreläsningar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2023

Anmäl dig nu