Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå, 7,5 hp

På kursen ägnar vi oss åt det växande fältet redovisning av hållbarhet, kommunikation om hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet integreras i företagets styrsystem. Vi diskuterar hållbarhetsredovisningarnas roll, innehåll och revision. På kursen diskuterar vi också sambandet mellan hållbarhetsstrategi, styrning och redovisning av hållbarhet. Vi går även igenom den snabba utvecklingen av transparens kring hållbarhet och diskuterar svårigheter och möjligheter med att kommunicera hållbarhet till många intressenter som en del av företagets varumärke. Ett antal företag medverkar i kursen och du kommer att arbeta interaktivt med dilemmaövningar och praktikfall.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2322