Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar olika länders redovisningssystem och internationella likheter och skillnader i redovisningen, reglering och standardisering och frågor rörande redovisningens roll, praktik och utformning. För att kunna identifiera och analysera aktuella redovisningsproblem behandlar kursen redovisningens utveckling, likheter och skillnader ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att uppnå en fördjupad förståelse av redovisning som fenomen används olika teoretiska perspektiv.
Kursen omfattar följande teman:
- redovisningens historia
- teoretiska utvecklingslinjer och framväxten av redovisningens föreställningsram
- nationella och internationella institutioners framväxt och betydelse för redovisningens reglering
- aktuella redovisningsproblem
- aktuell forskning inom externredovisning utifrån olika teoretiska perspektiv.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2016

Anmäl dig nu